Kontakt

Łódzka Informacja Turystyczna

ul. Piotrkowska 28
90-269 Łódź
tel. (+48) 42 208 81 81
tel. (+48) 722 005 314
it@lodz.travel
www.lodz.travel
www.facebook.com/itlodz
 

Łódzka Organizacja Turystyczna

ul. Piotrkowska 28
90-269 Łódź
tel. (+48) 42 208 81 82
tel. (+48) 722 005 316
biuro@lodz.travel 
www.lodz.travel
www.facebook.com/lotlodz 

Lodz Convention Bureau

ul. Piotrkowska 28 lok. 2U
90-269 Łódź
tel. (+48) 722 002 873
convention@lodz.travel 
www.lodz.travel/convention
www.facebook.com/LodzConvention